Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62ΒΘΟΡ1Θ-ΜΩΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 500,17 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΕΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ DIGEA
20-05-2020 13:23:05    20-05-2020 13:23:05      2386
6ΩΡΘΟΡ1Θ-ΠΥΗ
Έγκριση Υλοτομίας του Μοσχονά Αντωνίου στη θέση Αμπέλα του οικισμού Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-05-2020 12:49:56    20-05-2020 12:49:56      2326
Ψ3Λ5ΟΡ1Θ-469
Έγκριση Υλοτομίας του Βεληβασάκη Γεωργίου στη θέση Καμινάκια του οικισμού Μουρνές του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-05-2020 12:45:15    20-05-2020 12:45:15      2323
ΩΓΓΓΟΡ1Θ-ΨΕΣ
Έγκριση Κλαδονομής του Ζαχαριουδάκη Θεοδώρου στη θέση Λιμνιά του οικισμού Μουρνέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-05-2020 08:17:35    20-05-2020 08:17:35      2324
Ω1ΑΨΟΡ1Θ-2Ξ9
Έγκριση Υλοτομίας του Κολυβάκη Γεωργίου στη θέση Ντούκου του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-05-2020 08:11:04    20-05-2020 08:11:04      2325
ΩΧΟ8ΟΡ1Θ-ΖΛΝ
Έγκριση Υλοτομίας του Πετράκη Ιωσήφ στη θέση Μιρόδη του οικισμού Αλώνες του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-05-2020 08:06:48    20-05-2020 08:06:48      2308
6ΦΡΜΟΡ1Θ-5ΣΞ
Έγκριση Υλοτομίας του Πετράκη Ιωσήφ στη θέση Μυρώδυ του οικισμού Αλώνες του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-05-2020 07:57:45    20-05-2020 07:57:45      2310
ΨΗΚΔΟΡ1Θ-Δ78
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2696,70 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
19-05-2020 09:34:28    19-05-2020 09:34:28      2287
9ΞΝΓΟΡ1Θ-Ι0Λ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 429,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΛΑΪΔΗ ΜΗΝΑ
14-05-2020 13:33:15    14-05-2020 13:33:15      2205
6ΚΔ0ΟΡ1Θ-7Β6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 556,62 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕ ΜΥΡΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ KUPPERS GEB BUSCH URSULA.
14-05-2020 10:19:45    14-05-2020 10:19:45      2192