Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος για την διατήρηση του γενετικού υλικού Καστανιάς του Ν. Χανίων, το οποίο εκτελείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Χανίων και την συνδρομή των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, και Κανδάνου-Σελίνου, θα πραγματοποιηθεί διάθεση εμβολιασμένων γυμνόριζων δενδρυλλίων Καστανιάς τεσσάρων εντόπιων ποικιλιών.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Χανίων σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΧΖ4ΟΡ1Θ-ΑΛ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
22-01-2021 12:36:27    22-01-2021 12:36:27      13408/2020
60ΕΒΟΡ1Θ-ΟΩΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 21.572,40 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ασκός» της Τ.Κ. Βατολάκκου, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Μαργιολάκη Γεωργίου του Χαριλάου.
21-01-2021 14:13:55    21-01-2021 14:13:55      13409/2020
94ΤΨΟΡ1Θ-Ω1Κ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.182,48 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΙΤΙΡΙΖΙΑ» της Τ.Κ. Καντάνου, Δημοτικής Ενότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Γρυφάκη Ιωάννη του Νικολάου.
21-01-2021 12:55:04    21-01-2021 12:55:04      13504/2020
9Η2ΗΟΡ1Θ-3ΕΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.105,01 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΟΥΦΑΛΩΤΟΣ» της Τ.Κ. Καντάνου, Δημοτικής Ενότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Γρυφάκη Ιωάννη του Νικολάου.
21-01-2021 12:45:14    21-01-2021 12:45:14      13503/2020
6Τ68ΟΡ1Θ-ΖΗ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 13.383,10 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΒΑΡΔΑΛΕΣ» της Τ.Κ. Καντάνου, Δημοτικής Ενότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,κατόπιν αιτήματος του κ. Γρυφάκη Ιωάννη του Νικολάου.
21-01-2021 12:34:53    21-01-2021 12:34:53      13502/2020
9ΚΘΥΟΡ1Θ-1ΤΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.026,05 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΜΠΙΑΝΙΝΑ» της Τ.Κ. Γερανίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Τριλυράκη Ευγενίας του Χαραλάμπους.
20-01-2021 15:31:37    20-01-2021 15:31:37      11843/2020
9ΕΦΙΟΡ1Θ-6ΞΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.189,58 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΓΡΑΜΠΕΛΑ» της Τ.Κ. Γερανίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Τριλυράκη Αριστέας του Χαραλάμπους.
20-01-2021 14:50:57    20-01-2021 14:50:57      11842/2020
ΩΔ0ΓΟΡ1Θ-Φ7Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 728,69 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Χούδι» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Ιωάννη Αρτεμάκη
20-01-2021 13:56:08    20-01-2021 13:56:08      13497/2020/20-01-2021
ΨΖ3ΙΟΡ1Θ-ΤΝΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.693,88 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αμμούτσες» της Τ.Κ. Βαφέ, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Ίλιρ Ματσούκα
20-01-2021 12:51:30    20-01-2021 12:51:30      12413/2020/20-01-2021
ΨΩΝΤΟΡ1Θ-ΗΔ5
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
20-01-2021 12:45:32    20-01-2021 12:45:32      10602/2020