Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΝΟΗΟΡ1Θ-Χ95
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
28-09-2020 11:30:37    28-09-2020 11:30:37      2428
6ΝΣΖΟΡ1Θ-ΝΓ2
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
28-09-2020 11:26:07    28-09-2020 11:26:07      2413
ΩΧΦΖΟΡ1Θ-ΕΒΓ
Έγκριση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη πάρκου Αγίων Αποστόλων» Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων
25-09-2020 14:01:56    25-09-2020 14:01:56      2403
63Χ3ΟΡ1Θ-ΨΩ5
Ανανέωση Αναγνώρισης ιδιωτικού φύλακα θήρας της Α΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου
25-09-2020 07:37:56    25-09-2020 07:37:56      2452
ΨΛΗΡΟΡ1Θ-Η11
Έγκριση μελέτης «Βελτίωση ορειβατικών-περιπατητικών μονοπατιών περιφέρειας Δήμου Οροπεδίου Π.Ε. Λασιθίου»
22-09-2020 14:53:56    22-09-2020 14:53:56      2399
ΨΜΙΠΟΡ1Θ-ΖΨ3
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
10-09-2020 14:05:25    10-09-2020 14:05:25      2224
ΨΓ5ΟΟΡ1Θ-9ΦΠ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
10-09-2020 14:01:14    10-09-2020 14:01:14      2209
ΨΖΙΚΟΡ1Θ-6ΝΠ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
02-09-2020 12:18:20    02-09-2020 12:18:20      2660
ΩΥ3ΣΟΡ1Θ-ΥΣΡ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλειου
01-09-2020 11:36:50    01-09-2020 11:36:50      2152
6ΗΟΠΟΡ1Θ-0ΘΝ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
01-09-2020 11:25:17    01-09-2020 11:25:17      2062