Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΓΤΟΡ1Θ-ΙΦΖ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΠΗΓΗ στη θέση ΛΑΓΓΟΣ της Δ.Κ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΒΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κωνσταντίνου
25-05-2020 12:21:52    25-05-2020 12:21:52      1011/20
ΩΜΞΨΟΡ1Θ-ΤΞΓ
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.:1060/π.ε./27-05-2019 (ΑΔΑ:6ΓΠ9ΟΡ1Θ-Φ9Ε) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέου ΠΗΓΑΔΙΟΥ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στο ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ στη θέση ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ Τ.K. ΚΑΡΑΒΑΔΩ της Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, Π.Ε. Ηρακλείου.
25-05-2020 12:17:13    25-05-2020 12:17:13      998/20
ΩΨΠ5ΟΡ1Θ-4ΣΩ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:691/2014/03-02-2015 και ΑΔΑ:7ΡΤ1ΟΡ1Θ-05Ρ «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑ της Τ.Κ. ΓΑΡΙΠΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Μινώα Πεδιάδος Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου», ως προς την επωνυμία της ομάδας σε ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΥΓΟΥΣΤΗ.
22-05-2020 13:30:29    22-05-2020 13:30:29      2476/18
62ΘΕΟΡ1Θ-Χ6Α
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:302/2016/14-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΥ9ΕΟΡ1Θ-7Υ7) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΤΣΙΓΓΟΥΝΑΣ της Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου συνιδιοκτησίας ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου», ως προς τα στρέμματα, και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος.
21-05-2020 14:11:37    21-05-2020 14:11:37      476/19
9ΙΝΘΟΡ1Θ-50Λ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1905/19-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓ1ΟΡ1Θ-2ΦΨ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΡΟΜΥΔΙΕΣ της Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ Δ.Ε. Αστερουσίων Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΓΑΒΡΙΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αντωνίου», ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΓΑΒΡΙΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Αθανασίου.
21-05-2020 14:04:28    21-05-2020 14:04:28      2859/18
Ω709ΟΡ1Θ-34Μ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1368/27-07-2010 «Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στον ΣΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από πηγάδι στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ Τ.Δ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν. Λασιθίου», ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Εμμανουήλ.
21-05-2020 13:55:22    21-05-2020 13:55:22      2853/18
ΨΜΗΑΟΡ1Θ-ΕΘΚ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:5678/2015/30-08-2016 και ΑΔΑ:ΩΓΚ5ΟΡ1Θ-Ζ15 «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΓΟΥΔΟΥΡΑ της Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΩΝ ΟΙΚΣΙΜΟΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ Δ.Ε. ΛΕΥΚΗΣ Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», ως προς την επωνυμία της ομάδας σε ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΛΛΗΣ του Ιωάννη.
21-05-2020 13:39:50    21-05-2020 13:39:50      236/19
6Τ47ΟΡ1Θ-5ΗΨ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέου ΠΗΓΑΔΙΟΥ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στη θέση ΔΕΡΜΑΤΟΣ της Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ, Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
21-05-2020 13:28:06    21-05-2020 13:28:06      2243/18
ΩΔ8ΣΟΡ1Θ-ΓΚ4
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στην ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΦΤΕΡΙΑ της Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-05-2020 09:34:08    19-05-2020 09:34:08      781/2020
9ΛΓ3ΟΡ1Θ-ΧΩΦ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση στον κ.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στη θέση ΑΦΤΕΡΕΣ ή ΝΕΜΠΡΟΣ, Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ, Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
18-05-2020 14:41:37    18-05-2020 14:41:37      888/2020