Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΗΥΟΡ1Θ-ΛΛ4
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.78/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α .Α.Ν)».
26-05-2020 11:25:16    26-05-2020 11:25:16      293
ΨΨ2ΜΟΡ1Θ-ΠΕΔ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 68/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου».
25-05-2020 12:29:34    25-05-2020 12:29:34      320
ΩΛ90ΟΡ1Θ-ΗΒΛ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.69 /2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου».
22-05-2020 14:42:54    22-05-2020 14:42:54      321
9ΔΣ3ΟΡ1Θ-Φ4Κ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.19/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας».
22-05-2020 14:35:39    22-05-2020 14:35:39      295
6ΜΛΗΟΡ1Θ-ΒΤΨ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου», οικονομικού έτους 2020».
22-05-2020 12:43:19    22-05-2020 12:43:19      373
66ΕΧΟΡ1Θ-ΦΡ5
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 80/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου».
22-05-2020 12:37:54    22-05-2020 12:37:54      322
ΩΞΔΡΟΡ1Θ-Ρ87
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.38/2020 απόφασης, σε ορθή επανάληψη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και της αριθμ.53 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
22-05-2020 09:07:32    22-05-2020 09:07:32      395
ΨΦΞΛΟΡ1Θ-Α8Ρ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.49/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α .Α.Ν)».
21-05-2020 15:00:48    21-05-2020 15:00:48      256
6ΚΣΧΟΡ1Θ-ΘΡ3
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 44/2020 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
20-05-2020 13:10:37    20-05-2020 13:10:37      396
Ω7ΗΛΟΡ1Θ-1Ψ6
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.29/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».
19-05-2020 14:41:42    19-05-2020 14:41:42      300