Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΒ2ΧΟΡ1Θ-8ΘΛ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά.
25-05-2020 14:06:52    25-05-2020 14:06:52      486
94ΖΒΟΡ1Θ-Λ1Ω
Ακύρωση της υπ' αριθμ. 31/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.
25-05-2020 12:43:00    25-05-2020 12:43:00      483
ΩΦ0ΥΟΡ1Θ-ΝΕΛ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 267/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ) αναφορικά με < Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
25-05-2020 11:45:56    25-05-2020 11:45:56      505
Ω12ΛΟΡ1Θ-97Θ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 71/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πελεκάνου
25-05-2020 11:39:09    25-05-2020 11:39:09      500
ΩΡ3ΡΟΡ1Θ-Σ31
΄Ελεγχος νομιμότητας της 70/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
25-05-2020 11:33:52    25-05-2020 11:33:52      499
ΩΜ20ΟΡ1Θ-ΝΞΣ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 72/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για εξόφληση οφειλών της υπό εκκαθάριση ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥ
25-05-2020 11:26:44    25-05-2020 11:26:44      498
ΨΘΝΝΟΡ1Θ-9ΟΧ
Εξέταση ειδικής διοικητικής προσφυγής Κυριακής Κατάκη κατά της υπ αριθμ. 26/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π) Δήμου Χανίων περί λύσης σύμβασης εργασίας και προκήρυξη θέσης
25-05-2020 10:09:01    25-05-2020 10:09:01      508
9ΕΓΜΟΡ1Θ-ΧΚ8
Έγκριση της αριθμ. 73/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
22-05-2020 14:51:38    22-05-2020 14:51:38      469
ΩΛΑ1ΟΡ1Θ-Π5Ο
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 182/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί τροποποίσηςη τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2020
22-05-2020 10:48:27    22-05-2020 10:48:27      472
6Μ6ΒΟΡ1Θ-ΘΓΦ
Έλεγχος νομιμότητας της 265/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
21-05-2020 09:39:22    21-05-2020 09:39:22      385/21-5-2020