Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Κατσαμάνης Ιωάννης
Τηλ: 2810-278463
e-mail: g.katsamanis@apdkritis.gov.gr

Ανδρουλάκη Μαρία
Τηλ: 2810-278444
e-mail: m.androulaki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
63ΧΑΟΡ1Θ-Θ87
Ανάθεση προμήθειας αντισηπτικών και μέσων προστασίας για την πρόληψη και διασπορά του COVID-19 και τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
26-05-2020 14:57:35    26-05-2020 14:57:35      2133
99ΧΣΟΡ1Θ-ΑΥΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥ 6121 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
25-05-2020 13:53:11    25-05-2020 13:53:11      2299
Ω2ΝΑΟΡ1Θ-ΡΘ1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΚ
25-05-2020 13:45:10    25-05-2020 13:45:10      2172
Ψ28ΩΟΡ1Θ-ΓΡ7
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗς ΑΔΚ
25-05-2020 13:42:13    25-05-2020 13:42:13      2205
Ψ6ΦΝΟΡ1Θ-ΛΡΠ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
25-05-2020 12:16:37    25-05-2020 12:16:37      2106
6ΞΜΑΟΡ1Θ-ΙΑ2
Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε Ν. Ρεθύμνου, Ν. Λασιθίου και Ν. Χανίων, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021.
21-05-2020 13:50:54    21-05-2020 13:50:54      2258
ΩΩ8ΧΟΡ1Θ-ΟΓ3
Ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και τοποθέτησης τους για τις ανάγκες υπηρεσιών της αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
20-05-2020 11:49:19    20-05-2020 11:49:19      1624
6ΛΙ4ΟΡ1Θ-5Χ9
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΠΕΧΩΣ
20-05-2020 09:10:32    20-05-2020 09:10:32      2187
ΩΖΝΚΟΡ1Θ-ΛΝΕ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
19-05-2020 14:48:12    19-05-2020 14:48:12      1970
6Σ2ΚΟΡ1Θ-ΟΒΖ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
19-05-2020 08:54:06    19-05-2020 08:54:06      2151