Σημειακές Παρεμβάσεις - Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-03-22
Release Date
2015-09-16
Identifier
32d35a99-e67f-4d55-96e5-877ddc403a21
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Σημειακές Παρεμβάσεις
Resource code
Σημειακές Παρεμβάσεις
Resource abstract
Σημειακές Παρεμβάσεις - Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Keyword value
Σημειακές Παρεμβάσεις
Reference date
Sunday, January 1, 2006
Date type
Ημερομηνία δημιουργίας
Date of publication
Sunday, January 1, 2006
Date of last revision
Sunday, January 1, 2006
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία