Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-09-06
Release Date
2017-09-06
Identifier
97a35881-827e-467c-a13e-f728bcd0a050
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων της Κρήτης
Resource code
Διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων της Κρήτης
Resource abstract
Διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων της Κρήτης
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Reference date
Wednesday, September 6, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Wednesday, September 6, 2017 - 12:30
Ημερομηνία λήξης
Wednesday, September 6, 2017 - 12:30
Date of creation
Wednesday, September 6, 2017
Date of publication
Wednesday, September 6, 2017
Date of last revision
Wednesday, September 6, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Wednesday, September 6, 2017
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
E-mail
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία