Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Περιοχή προγράμματος TERRA-DIAS

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-05-17
Release Date
2015-03-22
Identifier
cb440953-f087-43ba-b059-f5b4c0f9ca90
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Resource code
Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Resource abstract
Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Περιοχή προγράμματος TERRA-DIAS
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Keyword value
Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Reference date
Wednesday, January 1, 2003
Date type
Ημερομηνία δημιουργίας
Date of publication
Wednesday, January 1, 2003
Date of last revision
Wednesday, January 1, 2003
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία