Ανακοίνωση 01-09-2017

Το e-mail του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι: atekp@apdkritis.gov.gr και το fax: 2813407120.