Ανακοίνωση 02-04-2015

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ Β’570/2015)

KYA Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Xωρικά Dεδομένα του Διαχειριστικού Σχεδίου