Ανακοίνωση 02/07/2019

Περιγραφή Αρχείου: 
Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών -υλικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων(μέρος της Ομάδας 1), δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2) και πλωτών μέσων (μέρος Ομάδας 3) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του