Ανακοίνωση 03-04-2019

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 10/05/2019 - 18:00

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου