Ανακοίνωση 03-07-2018

Έγκριση κίνησης κρατικών οχημάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης