Ανακοίνωση 04-08-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POSEIDON (24-25/10/2011) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ