Ανακοίνωση 04/06/2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Πέμ, 14/06/2018 - 11:00

Επανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και  σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.