Ανακοίνωση 06-02-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 578/04-02-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κρίθηκε η μη επιβολή διοικητικού προστίμου που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 στην εταιρεία με την επωνυμία «H & M HENNES & MAURITZ Α.Ε -Εμπορία Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης» που εδρεύει στην Αθήνα (Κολωνάκι), επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 14, με Α.Φ.Μ. 998775895, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και διατηρεί υποκατάστημα στην οδό 25ης Αυγούστου 64 του Ηρακλείου Κρήτης, διότι η υπ’ αριθ. 75/10-01-2020 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης πάσχει ως προς την τυπική ορθότητά της, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης.