Ανακοίνωση 06-03-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Πέμ, 15/03/2018 - 09:00

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καϑαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/4/2018 μέχρι 31/3/2019.