Ανακοίνωση 07-09-2018

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, (στο Ηράκλειο, οδός Μενελάου Παρλαμά 2 & λεωφ. 62 Μαρτύρων), την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί κλήρωση για ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή του θέματος. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των στελεχών της συνημμένης καταστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτήν και με μέριμνα της επιτροπής κλήρωσης.