Ανακοίνωση 08-03-2013

Ανακοίνωση για ταυτόχρονη διερμηνεία για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL