Ανακοίνωση 09-03-2017

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Διαδικασία αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη
του προ- Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου