Ανακοίνωση 1-11-2017

Σημαίες όχι απο νάυλον

Το να στοιχίζεσαι κάτω απο μια σημαία σημαίνει δυο πράγματα:

Ότι ασπάζεσαι τους στόχους και τις μεθόδους επίτευξης τους, και ότι
αναλαμβάνεις τις υποχρεώσεις που απορρέει απο την συστοίχηση αυτήν.

Το επόμενο έτος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού,αν δεν αλλάξει η αρχή
διαχείρισης όπως προβλέπεται στο υπό κατάρτιση ΠΔ κατόπιν της υπογραφής
της ΕΠΜ, θα είναι κομβικό.

θα δεχτεί την επιτροπή αξιολόγησης του CoE (Συμβούλιο της Ευρώπης) για
επαναχορήγηση ή όχι του Διπλώματος Α' κατηγορίας.

Στα πλαίσια αυτά χαιρετίζουμε και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον
λέγοντας ότι, η Διευθυνση Δασών Χανίων μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο
λειτουργίας, θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.

--
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
     Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
      Ιωάννης Φωτάκης
         Δασολόγος