Ανακοίνωση 10-02-2017

Με το 1478/9-2-2017 έγγραφό της η Δ/νση Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Κρήτης σάς ενημερώνει ότι κυκλοφόρησε και αναρτήθηκε στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών το τεύχος 80/81 του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017). Το τεύχος θα το βρείτε με τον σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Deltio...