Ανακοίνωση 10-05-2019

Γίνεται γνωστό ότι συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 (σχετική η αριθμ. 3973/2019 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  - ΑΔΑ 68ΠΙΟΡ1Θ-ΙΞΗ) στην έδρα της ΑΠΔ Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη, 71 202, Ηράκλειο). 

Στοιχεία επικοινωνίας με τη γραμματεία της Επιτροπής

Γ. Ορφανός  Τηλέφωνο: 2810278448

Ε. Χριστοδουλάκη Τηλέφωνο: 2810529255

Μ. Βανταράκη Τηλέφωνο: 2813 404172

Fax : 2813 404321
E-mail : m.vandaraki@apdkritis.gov.gr