Ανακοίνωση 10-06-2019

Προϋπολογισμός Ιδρύματος "Πολιτιστικό Κέντρο Ιουλιανός Τσιράκης" έτους 2019 μετά από την έγκριση από ΔΚΠ/ΑΔΚ