Ανακοίνωση 10-10-2018

Θέμα: Αξιολόγηση Σχεδίων Βελτίωσης 2018
    Το διάστημα αυτό ολοκληρώνεται η υποβολή των αιτήσεων Σχεδίων Βελτίωσης -Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3. Ο αριθμός των αιτήσεων, όπως  δείχνουν τα στοιχεία,  είναι μεγάλος. Πιστεύουμε ότι  όλοι εργάζονται για την καλύτερη και ταχύτερη  ολοκλήρωση των διαδικασιών  προκειμένου να προχωρήσουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.  Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η προκήρυξη μιας και είναι ήδη 7 χρόνια απο την προηγούμενη αντίστοιχη,  στην οποία μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας γενικά αλλά και των αγροτών ειδικότερα. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν πιστεύουμε ότι θα δώσουν σημαντική ώθηση στον πρωτογενή τομέα μιας και θα ανανεωθεί και θα εκσυσχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό ο εξοπλισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
    Όσον αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων διαπιστώσαμε ότι στις σχετικές αποφάσεις  δεν  έχουν συμπεριληφθεί γεωτεχνικοί  των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όπως γνωρίζετε  σε όλα τα  προηγούμενα Προγράμματα Αγροτιτκής Ανάπτυξης , τα αντίστοιχα μέτρα τα διαχειρίζονταν οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων και κατά συνέπεια διαθέτουν μεγάλη εμπειρία.
    Δεδομένου ότι η εμπειρία αυτή των συναδέλφων γεωτεχνικών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι πολύτιμη και στις παρούσες συνθήκες θα είναι και ιδιαίτερα χρήσιμη, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να αξιοποιηθεί όλο το διαθέσιμο γεωτεχνικό δυναμικό  για την έγκαιρη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των Σχεδίων Βελτίωσης.


 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
 Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

 

 

Για πλήρη έκδοση του εγγράφου πατήστε εδώ...