Ανακοίνωση 10-12-2015

Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 66/67-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016)