Ανακοίνωση 10-12-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τετ, 19/12/2018 - 20:32

Επαναληπτική Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών».

Προϋπολογισμού 12.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 18-12-2018 ώρα 10:00