Ανακοίνωση 11-12-2012

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συμμετάσχουν στην υπό συγκρότηση πενταμελή επιτροπή του ανοιχτού Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Mediterranean Decision Support System for Marine Safety με το ακρωνύμιο MEDESS-4MS στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος (MED 2007-2013) για την εκτέλεση των Πακέτων εργασίας : WP2, WP3, και WP6»