Ανακοίνωση 12-02-2018

Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 1810/12-2-2018 απόφασης της Συντονίστριας της ΑΠΔ Κρήτης περί επιβολής προστίμου