Ανακοίνωση 12-02-2018

Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 1716/12-2-2018 απόφασης της Συντονίστριας της ΑΠΔ Κρήτης περί επιβολής προστίμου