Ανακοίνωση 13-04-2017

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4487/12-4-2017 έγγραφό της η Δ/νση Δ/σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το Υπουργείο Εσωτερικών σας ενημερώνουν ότι το τεύχος 82/83-Απρίλιος/Μάιος 2017 έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και μπορείτε να το αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Deltio...