Ανακοίνωση 13-05-2013

Ανακοίνωση για προμήθεια φορητών Η/Υ και ηλεκτρονικών ταμπλετών για το πρόγραμμα «NEREIDs: Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine Pollution»