Ανακοίνωση 13-12-18

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τρί, 09/04/2019 - 23:59

Περίληψη αίτησης σε Εφετείο, με αριθμό κατάθεσης 742/2018, που αφορά την αλλαγή κοινωφελούς σκοπού που ορίστηκε απο τον διαθέτη Εμμανουήλ Ν. Πουλή