Ανακοίνωση 14-10-2016

Με την υπ’αριθ. οικ.13314/13-10-2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο