Ανακοίνωση 16-11-2011

Διακοπή λειτουργίας του ονόματος "CRETE-REGION.GR" και αλλαγή των e-mail της μορφής yyy@crete-region.gr σε x.yyy@apdkritis.gov.gr για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.