Ανακοίνωση 17/03/2017

Περιγραφή Αρχείου: 
Ματαίωση και επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα απο την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/3/2018 με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης