Ανακοίνωση 18-03-2011

Σχεδιασμός λογότυπου, κατασκευή ιστοσελίδας και σχεδιασμός περιοδικού (τριμηνιαίου) ενημερωτικού φυλλαδίου (Newsletter) του προγράμματος INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».