Ανακοίνωση 19-03-2021

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Πέμ, 08/04/2021 - 23:59

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19-03-2021 - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.000,00€

Λοιπά στοιχεία βλέπε συνημμένα τεύχη. 

Λήξη προσφοφών 06-04-2021