Ανακοίνωση 20-06-2011

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΓΙΑ ΤΟ 2011