Ανακοίνωση 20-11-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως ο μοναδικός κρατικός φορέας δημόσιας διοίκησης στην Κρήτη, αποσκοπεί με την ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί να συμβάλλει στην ευρεία πληροφόρηση του κοινού, όχι μόνο για τα θέματα που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης για ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και για υποθέσεις άλλων οργανισμών και νομικών προσώπων, που αποτελούν σύμβουλο της πολιτείας στους τομείς αρμοδιότητάς τους, όπως ο φορέας σας.

Για το λόγο αυτό, η ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου σας προβάλλεται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως χρήσιμες συνδέσεις, μέσω της διαδρομής https://www.apdkritis.gov.gr/el/επιμελητήρια-κρήτης.

Για την επιστολή πατήστε εδώ