Ανακοίνωση 20-12-2016

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σάς ενημερώνουν ότι το 78/79 τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού σχεδιασμού της Τ.Α. (Δεκέμβριος 2016- Ιανουάριος 2017) έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και μπορείτε να το αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/bullet...