Ανακοίνωση 21-06-2017

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σας ενημερώνουν ότι το τεύχος 84/85 Ιουνίου-Ιουλίου 2017 του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπ. Εσωτερικών και μπορείτε να το αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_...