Ανακοίνωση 21-07-2014

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών συνεδρίου και συμπερασμάτων πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος DANTE