Ανακοίνωση 22-07-2019

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Πέμ, 25/07/2019 - 17:00

Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής ή και οριστικής παραλαβής των έργων-μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΑΠΔ Κρήτης για ένα (1) έτος (μέχρι 31-07-2020).