Ανακοίνωση 23-11-2016

Με την υπ’αριθ. 14747/22-11-2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ο.Ε.