Ανακοίνωση 24-10-2014

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.