Ανακοίνωση 24-4-2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

(Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η προθεσμία είναι η 3η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα).