Ανακοίνωση 25-01-2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού Καθαριότητας των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2016.